MdM

Mieszkanie dla Młodych (MdM) to program rządowy, mający na celu:
a) pomoc młodym osobom w nabyciu pierwszego mieszkania,
b) pomoc rodzinom wielodzietnym (min. 3. dzieci) w nabyciu pierwszego lub kolejnego mieszkania.

Własne M sprzyja osiągnięciu warunków do założenia rodziny.
Jednocześnie skutkiem programu jest stymulowanie budownictwa wielorodzinnego: MdM wpływa na wzrost ilości budowanych mieszkań, zmniejszając tym samym krajowy deficyt mieszkaniowy.

 

W jaki sposób program MdM pomaga w kupnie mieszkania?

Istota programu polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego przy zakupie mieszkania. Dopłaty udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest instytucją państwową. Warunkiem jest zaciągnięcie kredytu na co najmniej 50% ceny kupowanego lokalu w dowolnym banku komercyjnym uczestniczącym w programie (intencją ustawodawcy jest wspieranie tych nabywców, którzy nie są w stanie kupić mieszkania za gotówkę).

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna wysokość dofinansowania przedstawia się następująco:
a) osoba niebędąca w związku małżeńskim - 10%,
b) małżeństwo niewychowujące dzieci - 10%,
c) małżeństwo wychowujące jedno dziecko - 15%,
d) małżeństwo wychowujące dwoje dzieci - 20%,
e) małżeństwo wychowujące troje lub więcej dzieci - 30%.
* Za dzieci należy rozumieć również osoby uczące się do 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Dodatkowo, jeśli w okresie pięciu lat od dnia nabycia mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko, nabywcy przysługuje jednorazowo 5% dofinansowania na poczet spłaty części kredytu.

Aby otrzymać dofinansowanie w programie MdM należy spełnić m.in. następujące warunki:

 

a) być w wieku do 35. lat (przynajmniej jedno z małżonków),

b) nie posiadać mieszkania obecnie ani w przeszłości,

c) wybrać mieszkanie o powierzchni do 75m2 (do 85m2 dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci) lub dom (odpow. 100m2 i 110 m2).

 * Punkty a) i b) nie dotyczą małżeństw wychowujących troje lub więcej dzieci.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-dla-mlodych/


Wśród naszych inwestycji do programu Mieszkanie dla Młodych kwalifikują się mieszkania na osiedlach Nowa Roskosz, Murarska, Generała Maczka. Zapraszamy do biura sprzedaży, gdzie przedstawimy Państwu ofertę mieszkań w programie MdM i wyjaśnimy, jak funkcjonuje w praktyce.

Kontakt

tel.      25 63 240 08,     25 63 267 04,     25 63 268 48
kom.   509 714 879

e-mail:
biuro@budomatex.pl
e-mail:
sprzedaz@budomatex.pl

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 60 A